Esittely:

Valtuutettu


Nimi: Ari Lindqvist


Ammatti: ent. osastopäällikkö, eläkeläinen
Ikä: 68Kunnalliset luottamustoimet
2017-2021

Kunnanvaltuuston jäsen
Sivistyslautakunnan jäsen

Pro SavitaipalePuolueisiin sitoutumattomien yhteislista,
SavitaipaleSivuston ylläpito:
Webmaster

Ari Lindqvist

Savitaipale ensin
(LSS 10.03.2017)


Savitaipale on hyvä paikka asua. Täällä on luonto lähellä ja erinomaiset liikuntapalvelut. Itse kirkonkylältä löytyvät monet liikkeet, jotka tarjoavat erilaisia tuotteita ja palveluita. Meillä on koulut ja vanhuksille hyvät palvelut. Kulttuurin osalta täällä on elinvoimainen kansalaisopisto ja kirjasto sekä lukuisa määrä erilaisia yhdistyksiä eri puolilla pitäjää. Savitaipalelaiset ovat myös aktiivisia tapahtumien tuottajia. Vapaaehtoistoiminta on vilkasta.

Kunta on panostanut paljon kunnan kehittämiseen ja ilmeeseen. Uusinta uutta on kunnan arvojen ja sen mukaisten tavoitteiden asettaminen. Voisi sanoa, että asiat ovat täällä hyvin.

Mutta meillä on myös uhkakuvia. Meitä savitaipalelaisia asuu täällä noin 3.600 henkeä. Se ei ole paljon. Väestöstä yli 65 vuotiaitten osuus on noin 34 prosenttia ja se on taas paljon. Syntyvyys on vähäistä, joten kunnan väkimäärä on vähenemään päin. Siksi kuntalaisten ja kunnan luottamushenkilöiden on ponnisteltava paikkakunnan työllisyyden puolesta. Tänne on saatava Savitaipaleelle sopivaa yritystoimintaa ja asukkaita, jotka tuovat kuntaan verotuloja. Siksi on tärkeää, että lapsista, kouluista ja työikäisten palveluista pidetään hyvää huolta niin, että tänne on hyvä tulla, täällä on hyvä asua ja täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut. Samoin on tärkeää, että vanhemmasta väestöstä pidetään huolta, sillä heidän palvelunsa tuottavat paitsi hyvinvointia, niin myös palvelualan työpaikkoja.

Vaikka maakunta- ja sote-uudistukset ovat vielä kesken, ne muuttavat kunnan roolia. Erityisen huolissaan on oltava terveys- ja vanhuspalveluiden ja pelastuspalveluiden säilymisestä alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on oltava valppaana ja pyrittävä vaikuttamaan maakuntahallintoon niin, että meillä täällä säilyvät palvelut vauvasta vaariin asti. Siksi on tärkeää, että meillä on Savitaipaleella mahdollisimman hyvä ja osaava kunnan hallinto ja kuntalaisten edustajisto, että kunta säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena asuinpaikkana.

Ari Lindqvist
Pro Savitaipale
Savitaipale
Yhteystiedot:

Sähköposti: ari.lindqvist (ät) prosavitaipale.fi