Uutiset

Toiseksi suurin!

Pro Savitaipaleen kannatus: 13,7%

Toiseksi suurin ryhmittymä

3 valtuustopaikkaa

Tarkemmat tiedot vaaleista
YLEn verkkosivuiltaKiitos kaikille äänestäjille!


PRO SAVITAIPALE

Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista,
SavitaipaleSivuston ylläpito:
Webmaster

Historiikki

example graphic

PRO SAVITAIPALE 20 VUOTTA

90-luvulla päätöksenteko kunnalliselämää Savitaipaleella johtavissa puolueissa oli hyvin keskittynyttä. Ryhmäkuri oli tiukkaa, joten asioista ei tarvinnut neuvotella monen kanssa.

Valtuustokaudella 1992 - 1996 oli kaksi merkittävää voimain mittelöä, joiden seuraukset vaikuttivat pitkälle 2000- luvulle.

Ensimmäisenä nykyisen ABC- aseman tontin ja ympäristön ostamisen toteutumatta jääminen oli joidenkin mielestä väärin äänestetty. Se puolestaan aiheutti kurinpitotoimia puolueiden välillä ja sisällä, mitkä heijastuivat päätöksenteossa vielä vuosien ajan.

Toinen oli Olkkolan kartanon myyntiesitys. Valtuusto oli pääosin innolla mukana, mutta pääosa kuntalaisista oli eri mieltä. Toista vuotta kestäneen vääntämisen jälkeen projekti hyytyi. Seurasi paljon kriittistä keskustelua kuntalaisten näkemysten ja valtuutettujen toiminnan erilaisuudesta, vaikka valtuutetut oli valittu edustamaan kuntalaisia. Jälkipyykkiä pestessä tapahtui jopa ryhmästä erottamisia.

Demokraattinen päätöksenteko oli kärsinyt vaurioita. Ratkaisumalleja pohdiskeltaessa vaalit lähestyivät uhkaavasti. Viimein kolmisen viikkoa ennen ehdokaslistojen jättämisen takarajaa päätettiin perustaa oma sitoutumaton ryhmä. Ehdokkaita ehdittiin löytää viisi. Sitoutumattomaan ryhmään suhtauduttiin varauksin, koska kyse oli uudesta asiasta.

Mikä lapselle nimeksi? Sellaiseksi valikoitui kuin luonnostaan Pro Savitaipale, sillä olimme lähdössä vaaleihin toimiaksemme nimenomaan Savitaipaleen hyväksi. Pöydän ympärillä ryhmän nimestä ja perustamisesta päättivät Kari Helenius, Ossi Loisa, Leena Saramies, Taisto Taalikainen ja Matti Vahvanen..

Vaalit olivat menestystarina. Viidestä ehdokkaasta neljä pääsi valtuustoon. Pieni ehdokasmäärä ei riittänyt luottamusmiespaikkojen täyttämiseen, joten ryhmää piti kasvattaa vielä vaalien jälkeen, mutta varavaltuutettuja oli vain yksi.

Pro Savitaipaleen tulo valtuustoon ja siitä johtuvat henkilövalinnat muuttivat toimintatapoja kunnassa. Ryhmän keskeisin vaikuttamistapa oli avoimuuden ja julkisen keskustelun lisääminen päätöksenteossa.

Jo ensimmäisen vaalikauden aikana muutosta positiiviseen suuntaan tapahtui onneksi muistakin syistä.

Seuraavalla vaalikaudella päätöksentekotapa oli juuri sitä, mitä sen pitikin olla. Esitykset olivat hyvin valmisteltuja ja ratkaisut tehtiin neuvotellen, ilman suurempia kuohuja.

Kaudella 2005 - 2008 päätettiin pitkien selvitysten ja pohdintojen jälkeen uuden koulun rakentamisesta ja Eksoteen liittymisestä.

Seuraavan valtuustokauden 2008 - 2012 merkittävimmät uutisaiheet olivat kuumaa keskustelua aiheuttanut Pettilän kylpylähanke ja Pöksänlahden alueen myynti. Pro Savitaipaleen Juha Rahikainen vastusti tiukasti myyntiä ja tämän hetken tiedon perusteella olisi ollut parempi jättää myymättä.

Nyt kuluvan valtuustokauden alkua varjosti kuntaliitosselvitys ja siihen liittyen mahdollinen pakkoliitos Lappeenrantaan. Suurin päätös oli valokuituhankkeen toteuttaminen. Vaikka valmistelu jäikin paikoin vajavaiseksi ja hankkeeseen liittyi paljon epävarmuustekijöitä, päätös tehtiin lähes yksimielisesti.

Pro Savitaipaletta epäiltiin yhden valtuustokauden liikkeeksi, mutta 20 vuoden toimintakausi ja kuntalaisilta saatu luottamus on osoittanut sen tarpeellisuuden. Uskomme, että demokratia toteutuu parhaiten silloin, kun valtuutetut joutuvat perehtymään asioihin ja perustelemaan kantansa itsenäisesti. Tällöin erilaiset näkökulmat tulevat yhteisesti arvioitavaksi, mutta ilman kaikenlaista painostusta. Lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus.Pro Savitaipaleen valtuutetut eri vaalikausilla:

  • 1997-2000 Kari Helenius, Ossi Loisa, Leena Saramies, Matti Vahvanen
  • 2001-2004 Kari Helenius, Leena Saramies, Pekka Tapani, Matti Vahvanen
  • 2005-2008 Susanna Hölsä, Erkki Koponen, Juha Rahikainen, Leena Saramies
  • 2009-2012 Susanna Hölsä, Sami Korhonen, Juha Rahikainen, Satu Valassaari
  • 2013-2016(17) Matti Vahvanen, Satu Valassaari
  • 2017-2021 Leena Saramies, Matti Vahvanen, Ari Lindqvist, Liisa Kilpi (2018-)